Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, wypełniony formularz należy przesłać wraz z dowodem zakupu)

Adresat [Kagen Jarosław Łukaszewicz ul. Poniatowskiego 7 62-020 Swarzędz; e-mail: sklep@kagenbags.pl.]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów) i nr rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot należności za zwracany towar

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowe

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


WYMIANA


Wymiana Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym www.kagenbags.pl możliwa jest na inny kolor w obrębie zamówionego modelu. W przypadku chęci realizacji wymiany prosimy o złożenie zamówienia na interesujący Państwa kolor przez stronę  https://www.kagenbags.pl/ , po wcześniejszym ustaleniu szczegółów ze Sprzedawcą telefonicznie, nr telefonu: 575-410-140 lub mailowo na adres poczty elektronicznej: sklep@kagenbags.pl.

Towar, który ma zostać wymieniony prosimy odesłać  na adres : Kagen Jarosław Łukaszewicz ul. Poniatowskiego 7 62-020 Swarzędz z dopiskiem „Wymiana” Koszty przesyłki towaru do Sprzedawcy i ponownie do Klienta pokrywa Klient.

Będziemy wdzięczni za dołączenie do przesyłki wypełnionego formularza odstąpienia od umowy oraz zaznaczenie w nim, iż są Państwo zainteresowani wymianą.

Realizacja wymiany nastąpi w terminie do 14 dni od chwili dostarczenia do firmy Solar przesyłki zawierającej zwracany towar.


REKLAMACJA

Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową) towaru zakupionego w Sklepie Internetowym www.kagenbags.pl

  1. Reklamacje należy składać listownie na adres: Kagen Jarosław Łukaszewicz ul. Poniatowskiego 7 62-020 Swarzędz z dopiskiem „Reklamacja”.

  2. Składając reklamację należy wysłać do Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

  3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania reklamacji.

  4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

  5. Informujemy, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Alternatywne metody rozwiązywania sporów: zgodnie z postanowieniami Komisji Europejskiej każdy Konsument, dokonujący zakupu online ma możliwość skorzystania z platformy udostępnionej przez Komisją Europejską do pozasądowego rozwiązywania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . Spory konsumenckie mogą rozwiązywać podmioty uprawnione wpisane do Rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

Wzór formularza reklamacyjnego:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, wypełniony formularz należy przesłać wraz z dowodem zakupu )

Adresat [Kagen Jarosław Łukaszewicz ul. Poniatowskiego 7 62-020 Swarzędz; e-mail: sklep@kagenbags.pl.]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o zamiarze moim/naszym skorzystania z przysługującego uprawnienia z tytułu rękojmi (*) /gwarancji (*)

• Podać dokładne dane reklamowanego towaru(nazwa towaru, numer zamówienia, symbol, cena)

•Podać dokładny opis zastrzeżeń klienta

•Podać kiedy i w jakich okolicznościach niezgodności zostały stwierdzone (data)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów) i nr rachunku bankowego na który miałby nastąpić zwrot należności za zwracany towar

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowe

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Kagenbags
Sklep internetowy Shoper.pl